Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày cập nhật 20/02/2024

Ngày 26/01/2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế (viết tắt là Đề án).

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương
=========
 
Ngày 26/01/2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế (viết tắt là Đề án).
 
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 26/02 - 02/3/2024 bằng hình thức phát phiếu theo hộ gia đình. Đối tượng cử tri lấy ý kiến là công dân đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú tại địa phương từ đủ 18 tuổi trở lên, tính từ thời điểm từ ngày 24/01/2024 trở về trước.
 
Mục đích nhằm tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với các đơn vị hành chính có liên quan, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng pháp luật; thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về sự cần thiết thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đến mỗi cử tri. Từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.
 
Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND thành phố Huế. UBND phường Thuận An đã xây dựng kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 01/02/2024 về Tổ chức lấy ý kiến về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã  trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong đó có nội dung lấy ý kiến cử tri về Thành lập phường mới trên cơ sở nhập nguyên trạng Địa giới hành chính xã Hải Dương và phường Thuận An và tên gọi khi thành lập mới là phường Thuận An.
 
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 19.749
Truy cập hiện tại 483