Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đất đai
Ngày cập nhật 22/06/2023

Ngày 15 tháng 6 năm 2023 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1420/QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường (bao gồm thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND cấp xã)

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thay thế các TTHC thứ tự từ 12 đến số 35 và số 37 tại Phụ lục I và thứ tự từ 01 đến số 05 tại Phụ lục III Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế (bao gồm thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã).

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 19.749
Truy cập hiện tại 540