Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU THỊ TRẤN THUẬN AN LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
Ngày cập nhật 20/05/2020
Đoàn Chủ tịch Đại hội

Ngày 18 và 19/5/2020 Đảng bộ Thị trấn Thuận An tiến hành khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn lần thư V, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị và Chỉ thị 38-CT/TU, ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 116-KH/HU, ngày 05/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Vang về tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Hòa chung với khí thế phấn khởi của nhân dân cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; Hôm nay được sự nhất trí của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Thuận An lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức được khai mạc.

Đại hội vinh dự đón tiếp đồng chí La Phúc Thành - TUV - Bí thư Huyện ủy - CT. UBND huyện Phú Vang cúng các đồng chí trong BTV Huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo các ban và Văn phòng Huyện ủy, các đồng chí trong Đoàn chỉ đạo Đại hội của Thường vụ Huyện ủy

Để tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị trấn lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020- 2025, thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Thị trấn đã chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc tiến hành tổ chức Đại hội. Với tinh thần chuẩn bị nghiêm túc, bảo đảm quy trình, 22 chi bộ trực thuộc Đảng ủy đã tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp, đảm bảo theo đúng Kế hoạch đề ra, chuẩn bị tốt các mặt công tác để tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị trấn lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Đảng ủy thị trấn luôn được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, sự giúp đỡ của các ban, ngành cấp huyện, ý kiến tham gia của các cán bộ, đảng viên, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo của Thị trấn qua các thời kỳ, các tầng lớp nhân dân đã đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị trấn lần thứ 4, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong 5 năm tới.

Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị trấn lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020- 2025 hôm nay là kết tinh trí tuệ của những ý kiến đóng góp tích cực, thiết thực, đầy tâm huyết và trách nhiệm của các ban, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thị trấn vào quá trình chuẩn bị Đại hội, điều kiện quan trọng đảm bảo cho sự thành công của Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị trấn lần thứ 5 là Đại hội đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng bộ Thị trấn. Thành công của Đại hội sẽ có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của Thị trấn từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Nhân dân toàn Thị trấn đang đặt niềm tin vào Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị trấn lần thứ 5 nhiệm kỳ 2020- 2025 là Đại hội của Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo và phát triển.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ khóa V gồm 15 đồng chí có đủ năng lực, đạo đức, trí tuệ để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Thuận An lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

         

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 19.749
Truy cập hiện tại 480